ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบต.ตาเสา  6/8/2017 [11:02:25 AM]
IP Adress : 101.51.167.205
 

๑. นายประทิพ ทะวิงรัมย์ รองนายก อบต.คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต. เรื่องงานด้านสวัสดิการและสังคม งานพิจารณาอนุญาต อนุมัติ การรับรองสิ่งปลูกสร้างโรงเรือน งานรับรองการก่อสร้างอาคาร

๒. นายแรน ทะรารัมย์ รองนายก อบต.คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แททนนายก อบต. เรื่องงานพิจารณาอนุญาต อนุมัติ การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน งานบริหารบุคคลทั่วไป

จากคุณ : เจ้าหน้าที่
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ